Thế giới Trang Sức Thời Trang

Tổng hợp các mẫu Trang sức thời trang đang được ưa chuộng

ƯU ĐÃI SẼ KẾT THÚC SAU
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây
Trang sức nữ - Trần Nga

TRANG SỨC THỜI TRANG

Khuyến mãi

chỉ hôm nay

50

%

OFF

Sản phẩm

Bấm vào "Sản phẩm" để xem chi tiết theo danh mục

Cửa hàng

50%
GIẢM

Lắc cỏ 4 lá - L1

Đã bán 2027
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Lắc bi cầu - L2

Đã bán 1766
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Lắc phượng - L3

Đã bán 7677
299.000 ₫
149.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Lắc xích - L4

Đã bán 2991
339.000 ₫
169.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

59%
GIẢM

Nhẫn - N01

Đã bán 2990
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N02

Đã bán 3788
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N03

Đã bán 2786
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N04

Đã bán 3863
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N05

Đã bán 3122
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N06

Đã bán 4122
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N08

Đã bán 3581
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N09

Đã bán 3657
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N10

Đã bán 2897
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N11

Đã bán 4023
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N12

Đã bán 3076
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N13

Đã bán 4158
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
18%
GIẢM

Nhẫn - N14

Đã bán 2897
159.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N15

Đã bán 3654
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N16

Đã bán 3702
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N17

Đã bán 4001
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N18

Đã bán 3852
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N19

Đã bán 3641
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N20

Đã bán 4251
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn - N21

Đã bán 4229
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn (Vàng) - N22a

Đã bán 4981
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn trơn (vàng) - N23a

Đã bán 5218
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
59%
GIẢM

Nhẫn thạch anh vàng - N24

Đã bán 6891
319.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn (Vàng hồng) - N22b

Đã bán 7849
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn (Trắng) - N22c

Đã bán 5706
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn trơn (trắng) - N23b

Đã bán 4897
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (vàng) - N07a

Đã bán 6245
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (vàng hồng) - N07b

Đã bán 5107
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
60%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (trắng) - N07c

Đã bán 5124
329.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc trắng - D1

Đã bán 5023
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc đỏ - D2

Đã bán 5461
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc lục bảo - D3

Đã bán 8019
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền kép trái tim - D4a

Đã bán 4588
459.000 ₫
229.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền tú cầu - D5

Đã bán 3897
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền kim sa thỏ ngọc - D6

Đã bán 4766
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền kim sa tú cầu - D7

Đã bán 5841
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền cỏ 4 lá - D8

Đã bán 4701
339.000 ₫
169.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây phượng - D9

Đã bán 8416
399.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền đơn trái tim - D4b

Đã bán 4872
299.000 ₫
149.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền chuỗi hạt - D4c

Đã bán 3786
239.000 ₫
119.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Lắc cỏ 4 lá - L1

Đã bán 2027
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Lắc bi cầu - L2

Đã bán 1766
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Lắc phượng - L3

Đã bán 7677
149.000 ₫
149.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Lắc xích - L4

Đã bán 2991
169.000 ₫
169.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N01

Đã bán 2990
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N02

Đã bán 3788
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N03

Đã bán 2786
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N04

Đã bán 3863
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N05

Đã bán 3122
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N06

Đã bán 4122
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N08

Đã bán 3581
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N09

Đã bán 3657
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N10

Đã bán 2897
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N11

Đã bán 4023
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N12

Đã bán 3076
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N13

Đã bán 4158
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N14

Đã bán 2897
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N15

Đã bán 3654
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N16

Đã bán 3702
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N17

Đã bán 4001
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N18

Đã bán 3852
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N19

Đã bán 3641
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N20

Đã bán 4251
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - N21

Đã bán 4229
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn (Vàng) - N22a

Đã bán 4981
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn trơn (vàng) - N23a

Đã bán 5218
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn thạch anh vàng - N24

Đã bán 6891
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền ngọc trắng - D1

Đã bán 5023
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền ngọc đỏ - D2

Đã bán 5461
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền ngọc lục bảo - D3

Đã bán 8019
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền kép trái tim - D4a

Đã bán 4588
229.000 ₫
229.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền tú cầu - D5

Đã bán 3897
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền kim sa thỏ ngọc - D6

Đã bán 4766
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền kim sa tú cầu - D7

Đã bán 5841
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền cỏ 4 lá - D8

Đã bán 4701
169.000 ₫
169.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây phượng - D9

Đã bán 8416
199.000 ₫
199.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn (Vàng hồng) - N22b

Đã bán 7849
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn (Trắng) - N22c

Đã bán 5706
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn trơn (trắng) - N23b

Đã bán 4897
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (vàng) - N07a

Đã bán 6245
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (vàng hồng) - N07b

Đã bán 5107
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn kép chéo (trắng) - N07c

Đã bán 5124
129.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền đơn trái tim - D4b

Đã bán 4872
149.000 ₫
149.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Dây chuyền chuỗi hạt - D4c

Đã bán 3786
119.000 ₫
119.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Shop giao hàng nhanh, túi uy tín luôn shop ơi. Vote shop 5 sao nha

Thích - phản hồi

2 ngày trước

Tất cả bình luận

6176 Bình luận

Sắp xếp theo

Hàng đầu

Hoàng Thanh Thủy

Nhẫn quá đẹp luôn ạ, mua mấy lần, lần nào cũng ưng

Thích - phản hồi

2 ngày trước

Hà Lê

Shop đóng gói rất cẩn thận. tks shop

Thích - phản hồi

4 ngày trước

Thu Còi

Đẹp, ưng lắm ạ. lần sau sẽ ủng hộ shop

Hoàng Vi

Thích - phản hồi

3 giờ trước

Anh Việt

Mình mua tặng bạn bạn mình rất thích đó shop

Thích - phản hồi

23 giờ trước

Địa chỉ:       58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website :     https://goccuatrang.com
Email:          [email protected]
Hotline:
       0365.281.467
Facebook:  https://www.facebook.com/tranngajewelry

About us

Nhắn tin

Gọi điện

Zalo