Thế giới Trang Sức Thời Trang

Tổng hợp các mẫu Trang sức thời trang đang được ưa chuộng

ƯU ĐÃI SẼ KẾT THÚC SAU
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

TRANG SỨC THỜI TRANG

Khuyến mãi

chỉ hôm nay

50

%

OFF

miễn phí ship

Sản phẩm

Bấm vào "Sản phẩm" để xem chi tiết theo danh mục

Cửa hàng

35%
GIẢM

Lắc cỏ 4 lá - ML1

Đã bán 7759
199.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
35%
GIẢM

Lắc bi cầu - ML2

Đã bán 7266
199.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
40%
GIẢM

Lắc phượng - ML3

Đã bán 6908
199.000 ₫
119.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
30%
GIẢM

Lắc xích - ML4

Đã bán 7907
199.000 ₫
139.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

44%
GIẢM

Nhẫn - MS01

Đã bán 7659
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS02

Đã bán 6907
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS03

Đã bán 6871
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS04

Đã bán 7120
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS05

Đã bán 7561
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS06

Đã bán 6751
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn kép chéo - MS07

Đã bán 8101
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS08

Đã bán 6290
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS09

Đã bán 6998
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS10

Đã bán 7102
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS11

Đã bán 6910
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
72%
GIẢM

Nhẫn - MS12

Đã bán 6686
319.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS13

Đã bán 7102
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS14

Đã bán 7245
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS15

Đã bán 7864
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS16

Đã bán 7569
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS17

Đã bán 7652
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS18

Đã bán 6801
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS19

Đã bán 7751
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS20

Đã bán 7156
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS21

Đã bán 7776
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn - MS22

Đã bán 8104
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn trơn - MS23

Đã bán 7906
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
44%
GIẢM

Nhẫn thạch anh vàng - MS24

Đã bán 7861
159.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

Lắc

Nhẫn

Dây chuyền

50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc trắng - MD01

Đã bán 5671
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc đỏ - MD02

Đã bán 5701
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền ngọc lục bảo - MD03

Đã bán 7376
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
43%
GIẢM

Dây chuyền kép trái tim - MD04a

Đã bán 6628
229.000 ₫
129.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền đơn trái tim - MD04b

Đã bán 6771
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
47%
GIẢM

Dây chuyền chuỗi hạt - MD04c

Đã bán 5304
169.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
51%
GIẢM

Dây chuyền tú cầu - MD05

Đã bán 7256
199.000 ₫
96.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
55%
GIẢM

Dây chuyền kim sa thỏ ngọc - MD06

Đã bán 6102
199.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây chuyền kim sa tú cầu - MD07

Đã bán 6388
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
47%
GIẢM

Dây chuyền cỏ 4 lá - MD08

Đã bán 5567
169.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
50%
GIẢM

Dây phượng - MD09

Đã bán 7102
199.000 ₫
99.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS01

Đã bán 7659
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS02

Đã bán 6907
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS03

Đã bán 6871
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS04

Đã bán 7120
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS05

Đã bán 7561
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS06

Đã bán 6751
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn kép chéo - MS07

Đã bán 8101
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS08

Đã bán 6290
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS09

Đã bán 6998
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS10

Đã bán 7102
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS11

Đã bán 6910
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS12

Đã bán 6686
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS13

Đã bán 7102
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS14

Đã bán 7245
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS15

Đã bán 7864
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS16

Đã bán 7569
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS17

Đã bán 7652
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS18

Đã bán 6801
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS19

Đã bán 7751
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS20

Đã bán 7156
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS21

Đã bán 7776
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn - MS22

Đã bán 8104
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn trơn - MS23

Đã bán 7906
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng
0%
GIẢM

Nhẫn thạch anh vàng - MS24

Đã bán 7861
89.000 ₫
89.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Shop giao hàng nhanh, túi uy tín luôn shop ơi. Vote shop 5 sao nha

Thích - phản hồi

2 ngày trước

Tất cả bình luận

6176 Bình luận

Sắp xếp theo

Hàng đầu

Hoàng Thanh Thủy

Nhẫn quá đẹp luôn ạ, mua mấy lần, lần nào cũng ưng

Thích - phản hồi

2 ngày trước

Hà Lê

Shop đóng gói rất cẩn thận. tks shop

Thích - phản hồi

4 ngày trước

Thu Còi

Đẹp, ưng lắm ạ. lần sau sẽ ủng hộ shop

Hoàng Vi

Thích - phản hồi

3 giờ trước

Anh Việt

Mình mua tặng bạn bạn mình rất thích đó shop

Thích - phản hồi

23 giờ trước

Địa chỉ:       58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website :     https://goccuatrang.com
Email:          [email protected]
Hotline:
       0365.281.467

About us