1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Website http://goccuatrang.com, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và phần nội dung ghi chú.

– Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang quý khách xem, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối bạn với Website.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin:

Những thông tin khách mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng vào:

+ Hỗ trợ cho việc hoàn thành giao dịch mua hàng của quý khách.

+ Giải quyết những khiếu nại thắc mắc hoặc tư vấn về sản phẩm, giá cả chất lượng cho khách hàng.

+ Giao hàng đến đúng người đúng địa điểm điểm khách hàng mong muốn.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ dừng lưu trữ khi quý khách yêu cầu huỷ bỏ khỏi hệ thống bảo mật của Website. Trong trường hợp quý khách không có yêu cầu huỷ bỏ chúng tôi sẽ bảo mật trên máy chủ của Website.

4/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Website: http://goccuatrang.com